nl

Bescherming privacy

1. Privacy Policy voor Bezoekers van Het Locje VZW De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website https://hetlocje.org/locje/ bezoekt.

1. Beheer
De website www.hetlocje.be staat onder beheer van Het Locje VZW De contactgegevens zijn te vinden op https://hetlocje.org/locje/.

2. Gegevens van bezoekers
Door bezoekers gegenereerde gegevens aan https://hetlocje.org/locje/ kunnen permanent bewaard worden. Deze gegevens zullen nooit te herleiden zijn naar deze persoon.
Deze gegevens worden gebruikt voor zuiver statistische doeleinden.

3. Cookies
3a Het Locje VZW behoud zich het recht voor gebruik te maken van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan https://hetlocje.org/locje/ de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij https://hetlocje.org/locje/. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Het Locje VZW is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Leden is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die bijdragen plaatst op de web site van https://hetlocje.org/locje/.

1. Gegevens die door een lid verstrekt worden
Het Locje VZW kan de gegevens die door een lid verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de werking van de verenging en/of web site, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1b Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een activiteit, tip, handigheid etcetera, waarvan Het Locje VZW denkt dat het kan bijdragen tot een betere verenigingswerking en/of website.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door een lid aan https://hetlocje.org/locje/ zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die een lid aan https://hetlocje.org/locje/ verstrekt, worden in een (paswoord) beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van persoonlijke gegevens
Ieder lid heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen en/of te verwijderen.