nl

Gebruiksvoorwaarden

Alle gegevens die op deze web site worden geplaatst bevatten meningen, ideeën en mededelingen van het individu dat ze geplaatst heeft.
De informatie op deze web site zal beperkt zijn tot informatie rond de werking van de vereniging en modelspoor gerelateerde informatie.
Het bestuur van Het Locje VZW behoudt zich het recht voor om o.a. beledigende, aanstootgevende, racistische, seksistische, irrelevante, commerciële, politieke en religieuze inhoud te verwijderen.
Leden van de web site die herhaald inbreuken maken op de gebruiksvoorwaarden zullen worden uitgesloten van de web site.
De meeste informatie is publiek toegankelijk.
Indien nodig kan het bestuur bepaalde informatie voorbehouden voor de leden.
Om toegang te krijgen tot deze informatie moet aangemeld worden met een geldige gebruikersnaam/paswoord combinatie.

Lidmaatschap van de web site
1- Iedereen kan een vraag tot lidmaatschap van de web site indienen.
2- Lidmaatschap van de web site staat los van het lidmaatschap van Het Locje VZW!
3- Lidmaatschap van de web site is GRATIS daarentegen is lidmaatschap van Het Locje VZW o.a. verbonden aan een jaarlijks lidgeld.
4- Het bestuur behoudt zich het recht voor om lidmaatschap van de web site te ontzeggen zonder opgave van redenen.

Hoe lidmaatschap aanvragen?
1- Vul het contactformulier in en gebruik als onderwerp "Lidmaatschap web site"
2- Je krijgt per e-mail meer informatie toegestuurd